Arystoteles 10 - etyka 3

Watch on YouTube (Embed)

Show annotations

Download is disabled.

84

9

0

Genre: People & Blogs

Family friendly? Yes

Wilson score: 0.7008

Rating: 5.0 / 5

Engagement: 0.1071%

Łukasz Dominiak

Subscribe | 119

Shared December 27, 2020

Film zawiera krótkie uzupełnienie informacji o proairesis i sylogizmie praktycznym, których nie udało się zmieścić w poprzednim filmie Arystoteles 9 - etyka 2.